JUDO

Judo, rakibe vurmaksızın denge ve güç unsurlarını kullanarak savunma yapmaya dayanan bir spor dalıdır. Judo kelimesi, nazik olmak veya yol vermek anlamına gelen “ju” ve yaşamın yolu anlamına gelen “do”, kanjilerinden türetilmiştir. Kelime karşılığı “nezaket yolu”, “yol verme yolu”, “esneklik yolu”, “uyum yolu” veya “bükülme yolu” olarak kabul edilebilir. Judo ilk kez 1964’te Tokyo’daki Olimpiyat Oyunları’nda madalya sporu olarak ortaya çıkmıştır. 1992 yılında ise Barselona’da Judo kadınlar müsabakası Olimpiyat Oyunları’na dahil edilmiştir. Judo, ülkemizde yeni hali ile 1960’lı yıllarda tanınmaya başlanmış, Türkiye Judo Federasyonu da 1966’da kurulmuştur.

TERMİNOLOJİ:

 • Judoka: Judo sporcusudur.
 • Judogi: Diger Uzakdoğu dövüş sporlarından çok daha farklı kumaşa sahip olan judo kiyafetidir.
 • Tatami: Judo minderi.
 • Obi: Judo kemeri.
 • Randori: Judo müsabakası.
 • Uchi-komi: Teknik çalışma.
 • Kuzushi: Denge bozma.
 • Kararigeiko: Tek taraflı çalışma.
 • Keikoku: İhtar.
 • Shiaijo: Müsabaka alanı.
 • Tachirei: Ayakta küçük selam.
 • Zarei: Yerde büyük selam.